Home

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten daarom aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Erkenning aanvragen

Een geschilleninstantie in de zorg moet erkend zijn door de minister van VWS. Op deze website vindt u informatie over het aanvragen van deze erkenning. Ook vindt u hier een overzicht met erkende geschilleninstanties en een korte toelichting op de Wkkgz.