Erkende instanties

Hieronder vindt u de door de minister van VWS erkende geschilleninstanties in de zorg. 

Alle zorgaanbieders

Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)
Voor alle zorgaanbieders.

Geschillencommissie Zorg Algemeen

Geschilleninstantie Zorggeschil

Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland
Zorgaanbieders in de regio Midden-Holland.

Stichting Geschilleninstantie KPZ
Voor zzp’ers en kleinschalige zorgvoorzieningen.

Geschillencommissie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voor cliënten van het UWV

Ambulancezorg

Geschillencommissie Ambulancezorg
Voor leden van de Vereniging Ambulancezorg Nederland.

Apothekers

Geschillencommissie Openbare Apotheken

Arbodiensten

Geschillencommissie Arbodiensten
Voor arbodienstzorgverleners, dienstverleners die lid zijn van OVAL of dienstverleners die verklaren de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen.

Audiciens

Geschillencommissie StAr

Chiropractoren

Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC)

Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen
Voor zorgaanbieders aangesloten zijn bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde
Voor artsen in de Complementaire en Integrale Geneeskunde.

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen
Voor leden van een van de beroepsverenigingen die deelnemen aan de Coöperatie Complementary Alternative Medicine.

Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
Voor homeopaten, acupuncturisten en natuurgeneeskundigen.

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)
Voor alternatieve/complementaire therapeuten/genezers aangesloten bij een door
Stichting GAT erkende beroepsorganisatie.

Extramurale zorgaanbieders

Geschillencommissie EZa

Fysiotherapeuten

Geschillencommissie Fysiotherapie

Geschillencommissie Keurmerk Fysiotherapie
Voor fysiotherapeuten en instellingen die fysiotherapeutische zorg verlenen (volgens WKKGZ).

Geboortezorgaanbieders

Geschilleninstantie Verloskunde
Voor verloskundigen, verloskundigenpraktijken en verloskundige ondernemingen, zoals echocentra.

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg
Voor leden van de vereniging voor zorgondernemers ActiZ en de vereniging Brancheorganisatie Geboortezorg.

Geestelijke Gezondheidszorg

Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg

Geschillencommissie Publieke Gezondheid
Voor gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), lid van GGD GHOR Nederland.

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken
Voor leden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten en vrijgevestigde zorgaanbieders van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg
Voor leden van de bij Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) aangesloten vereniging(en).

Gehandicaptenzorg

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Voor leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Huisartsen

Geschillencommissie Huisartsen

Huisartsen en verloskundigen

Geschilleninstantie DOKh

Landbouwzorg

Geschillencommissie Landbouwzorg

Mondzorg

Geschilleninstantie Mondzorg

Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Militiare gezondheidszorg

Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg

Optometristen

Geschillencommissie Optiek
Voor optometristen van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO).

Osteopathie

Geschillencommissie Osteopathie
Voor leden van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Paramedische zorg

Geschillencommissie Paramedici

Solistische zorgverleners en zzp`ers

Geschilleninstantie De Zorgprofessional
Voor leden van De Zorgprofessional.

Geschillencommissie Erisietsmisgegaan
Voor zzp’ers en kleine zorgorganisaties

Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders
Voor zzp-ers in de reguliere, cosmetische en complementaire zorg.

Uiterlijke verzorging

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging
Voor leden van kappersorganisatie Anko, brancheorganisatie Anbos (schoonheidsverzorging) en brancheorganisatie Provoet (pedicure).

Ziekenhuizen en klinieken

Geschillencommissie Ziekenhuizen
Voor ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de NVZ en NFU  (inbegrepen universitair medisch centra, zelfstandig behandelcentra en revalidatie-instellingen).

Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken
Voor leden van de Vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).