Aanvraag erkenning

Een geschilleninstantie in de zorg mag worden opgericht door representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders. Wilt u een geschilleninstantie in de zorg oprichten, dan moet u aan bepaalde eisen voldoen en een erkenning van de minister van VWS aanvragen. Deze erkenning is bedoeld als extra waarborg voor de deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de geschilleninstantie.

Aan welke eisen moet worden voldaan?

Om voor een erkenning in aanmerking te komen moet o.a. het reglement aan de eisen voldoen die in de Uitvoeringsregeling Wkkgz zijn opgenomen. In het overzicht reglementeisen geschilleninstanties in de zorg vindt u deze eisen.

Voor de erkenning toetst het CIBG de onderstaande onderdelen:

  • In de aanvraag is aangegeven welke organisatie(s) van cliënten en zorgaanbieders de geschilleninstantie willen instellen;
  • Er is een bewijs (bijv. een samenwerkingsovereenkomst of ondertekende verklaring) bijgevoegd dat de instantie is ingesteld door deze organisaties;
  • Het reglement van de geschilleninstantie is bijgevoegd en voldoet aan de gestelde eisen;
  • De aanvraag is ondertekend door een bevoegd persoon.

Aanvraag opsturen

Wanneer uw aanvraag aan de bovenstaande eisen voldoet, stuurt u de aanvraag en de bijlage naar het CIBG.

Tot medio april 2020 geldt het volgende:
In verband met de maatregelen tegen Corona werken veel medewerkers niet op kantoor en kunnen we papieren aanvragen niet goed verwerken. Wij vragen u om in deze periode uw aanvraag alleen per e-mail te sturen naar info@erkenninggeschilleninstanties.nl

Normaliter kunt u uw aanvraag sturen naar:

CIBG
t.a.v. Erkenning Geschilleninstanties
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Afhandeling aanvraag

Het CIBG streeft ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen.

De wettelijke behandeltermijn is maximaal 8 weken. Wanneer er een langere behandeltermijn dan 8 weken nodig is, dan is er eventueel verlenging mogelijk tot maximaal 16 weken. U wordt hier dan over geïnformeerd.