Aanvraag erkenning

Een geschilleninstantie in de zorg mag worden opgericht door representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders. Wilt u een geschilleninstantie in de zorg oprichten, dan moet u aan bepaalde eisen voldoen en een erkenning van de minister van VWS aanvragen. Deze erkenning is bedoeld als extra waarborg voor de deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit van de geschilleninstantie.

Aan welke eisen moet uw aanvraag voldoen?

Om voor een erkenning in aanmerking te komen moet onder andere het reglement de geschilleninstantie voldoen aan de eisen die in de Uitvoeringsregeling Wkkgz zijn opgenomen.

Voor de erkenning toetst het CIBG de onderstaande onderdelen:

  • In de aanvraag is aangegeven welke organisatie(s) van cliënten en zorgaanbieders de geschilleninstantie willen instellen;
  • Er is een bewijs (bijv. een samenwerkingsovereenkomst of ondertekende verklaring) bijgevoegd dat de instantie is ingesteld door deze organisaties;
  • Het reglement van de geschilleninstantie is bijgevoegd en voldoet aan de gestelde eisen.

Uw aanvraag digitaal indienen

Als uw aanvraag aan de bovengenoemde eisen voldoet, kunt u deze indienen bij het CIBG.
Dit kan snel, gemakkelijk en efficiënt online via 'Mijn geschilleninstantie' (u heeft hiervoor  eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig). U kunt hier ook uw gegevens wijzigen, de voortgang van uw aanvraag zien en desgewenst uw erkenning intrekken.


Uw aanvraag op papier indienen

Hoewel het digitaal indienen van uw aanvraag handiger en sneller is dan een papieren aanvraag, is een papieren aanvraag indienen wel mogelijk. Stuur uw aanvraag dan naar:

CIBG
t.a.v. Erkenning Geschilleninstanties
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Zorg ervoor dat uw aanvraag ondertekend is door een bevoegd persoon.

Afhandeling aanvraag

Het CIBG streeft ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen.

De wettelijke behandeltermijn is maximaal 8 weken. Wanneer er een langere behandeltermijn dan 8 weken nodig is, dan is er eventueel verlenging mogelijk tot maximaal 16 weken. U wordt hier dan over geïnformeerd.