Reglementeisen geschilleninstanties zorg

Dit document bevat de eisen waaraan het regelment van een geschilleninstantie in de zorg moet voldoen om erkend te worden door de minister van VWS.